Ședința Grupului de Lucru a Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

23

La 29 martie curent, Grupul de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se convocacă în ședință cu următoarea ordine de zi:

1. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul contravențional, Codul de executare, Legea nr.160 din 22 iulie 2011, Legea nr.130 din 8 iunie 2012), elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 18.01.2017, procesul-verbal nr.2/

2. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare, elaborată de Ministerul Sănătății.

/AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 15.03.2017, procesul-verbal nr.6/

 3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare a prețurilor plafon și tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile din Republica Moldova, elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructura Drumurilor