Scurt istoric

Noi, CNPM, reprezentăm organizația mediului de afaceri care promovează și apără interesele legitime ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, sindicatele și alte entități juridice.  

În prezent, reunim 32 de membri, dintre care 19 federaţii, asociaţii patronale şi profesionale precum şi 13 întreprinderi, care reprezintă sectoarele-cheie ale economiei naționale. Per total, reprezentăm circa 3.000 de întreprinderi. 

  • Suntem o organizație patronală apolitică, independentă, non-guvernamentală și non-profit.
  • Promovăm vocea mediului de afaceri consecvent și profesionist începând cu 1996.
  • Deținem calitatea de membru al Organizației Internaționale a Patronilor din 1997.
  • Susținem membrii noștri prin activități de LOBBY și ADVOCACY.

 În calitate de partener social al Guvernului:

–          reprezentăm interesele mediului de afaceri  în cadrul platformelor guvernamentale; 

          promovăm recomandări de îmbunătățire a cadrului legal și de politici;

          înaintăm propuneri „pro-business” pentru planul de activitate al Guvernului;

          avizăm proiecte de acte normative și politici publice, strategii naționale cu impact economic și social;

          reprezentăm drepturile și interesele angajatorilor în negocierile colective;

  •  Oferim servicii de susținere și dezvoltare a capacităților profesionale ale membrilor.
  •  Colaborăm cu structuri internaționale precum Organizația Internațională a Muncii, Programul Olandez de Cooperare Patronală, SEQUA, Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.,  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare etc.
  •  Reprezentăm mediul de afaceri în cadrul platformelor stabilite în baza Acordului de Asociere RM-UE.
  •  Cooperăm cu organizații similare din România, Polonia, Letonia, Turcia, Germania, Spania etc.