Învățare interactivă

Creează un cont și parcurge micro-module de învățare interactivă pe platforma de eLearning CNPM

Despre CNPM

Reprezentăm organizația mediului de afaceri care promovează și apără interesele legitime ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, sindicatele și alte entități juridice.

În prezent, reunim 32 de membri, dintre care 19 federaţii, asociaţii patronale şi profesionale precum şi 13 întreprinderi, care reprezintă sectoarele-cheie ale economiei naționale. Per total, reprezentăm circa 3.000 de întreprinderi.

Suntem o organizație patronală apolitică, independentă, non-guvernamentală și non-profit.

Promovăm vocea mediului de afaceri consecvent și profesionist începând cu 1996.

Deținem calitatea de membru al Organizației Internaționale a Patronilor din 1997.

Susținem membrii noștri prin activități de LOBBY și ADVOCACY.

Servicii

Serviciul extern de securitate și sănătate în muncă a CNPM vă oferă următoarele opțiuni:

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională prin identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

Instructaj introductiv

Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunoștințelor în domeniul SSM la categoriile de personal, precum și completarea fiselor individuale de instructaj;

Instructaj conducători

Instruirea conducătorilor locurilor de muncă privind organizarea activității de securitate și sănătate în muncă la nivel de societate;

Elaborarea instrucțiunilor

Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

Planul de prevenire

Participare la întocmirea planului de prevenire și protecție compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice, și de altă natură bazat pe evaluarea riscurilor;

Stabilirea atribuțiilor

Stabilirea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

Parteneri CNPM

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY