Mesajul Președintelui

Leonid CERESCU
Președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova

Republica Moldova, pentru a edifica într-o perioadă cât mai scurtă de timp o veritabilă economie de piaţă, are nevoie de atingerea unui consens naţional privind direcţiile strategice de dezvoltare a politicii economice, implicit printr-o conlucrare eficientă cu mediul de afaceri.

Sectorul privat, asociat într-o singură structură, ca şi în alte state aflate în tranziţie, a fost creat după anii 90. Deşi această perioadă de timp a fost dificilă, membrii Confederaţiei au avut încredere că pe măsură ce normele statului de drept şi ale economiei de piaţă vor fi trasate în viaţă, rolul de partener social al patronatelor va deveni tot mai important

 şi, totodată, Confederaţia va fi mai bine pregătită pentru a exercita acest rol în interesul organizaţiilor patronale şi a reprezentanţilor mediului de afaceri în ansamblu.

În ultimii ani Confederaţia a devenit mai vizibilă prin evenimentele la care participă şi prin acţiunile de susţinere şi promovare a punctului de vedere comun al patronilor cu referinţă la complexele probleme social – economice cu care se confruntă în prezent Republica Moldova.

Aşadar, CNPM are o prezenţă activă în viaţa economică şi socială a ţării, fiind recunoscută ca unul din cei trei parteneri în cadrului dialogului social la nivel naţional: Guvern-Patronate-Sindicate. În acelaşi timp, trebuie să subliniem că unul din factorii succesului a fost şi rămâne caracterul independent în activitatea Confederaţiei, fără implicare în sfera politică.

Unul din principiile de bază ale Confederaţiei este implicarea în organele sale de conducere a persoanelor care stimulează progresul economic, generează locuri de muncă şi, prin urmare, contribuie la dezvoltarea şi viitorul ţării.

Experienţa acumulată pe parcursul activităţii ne permite să elucidăm mai efectiv ceea ce este necesar şi  oportun să întreprindem în vederea promovării imaginii şi sporirii ponderii organizaţiei pe plan naţional şi internaţional.

Consider că cele expuse vor convinge patronii despre necesitatea consolidării instituţiei patronale, care trebuie susţinută în modul corespunzător. Este indubitabil că orice guvern, care doreşte o economie de piaţă funcţională, trebuie neapărat să ţină cont de cei care produc bunurile ţării şi, în cele din urmă, îşi asumă responsabilitatea pentru ziua de mâine.