Prima Scopul şi obiectivele principale

Scopul şi obiectivele principale

promovarea solidarităţii patronale şi facilitarea participării coerente a patronatelor la dezvoltarea economică;

participarea la dialogul social şi la elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de legi, actelor normative, programelor şi politicilor de stat, care prezintă interes pentru membrii săi, şi care  influenţează asupra  activităţii economice a patronilor;

desemnarea reprezentanţilor săi în structurile tripartite pentru negocierea şi încheierea convenţiilor colective generale şi soluţionarea conflictelor colective de muncă la nivel naţional, precum şi participarea în cadrul altor structuri şi instituţii de dialog social;

colaborarea cu organele administraţiei publice la stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor, preţurilor mărfurilor şi serviciilor;

promovarea politici comerciale corespunzătoare intereselor membrilor Confederaţiei pe pieţe terţe;

promovarea exporturilor, atragerea investiţiilor străine, participarea la cooperarea internaţională;

combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi tendinţele de monopol, promovarea înţelegerii şi încrederii între partenerii de afaceri;

susţinerea membrilor prin organizarea conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor, expoziţiilor, concursurilor, altor manifestaţii colective de interes comun, precum şi editarea publicaţiilor de specialitate;

acumularea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor privind :

  • legislaţia şi politica economică, financiar-bancară, valutară, fiscală, comercială, vamală a Republicii Moldova şi a altor state, piaţa cărora prezintă interes pentru membrii Confederaţiei;
  • orientarea şi tendinţele pieţei;
  • evoluţia cercetărilor ştiinţifice şi rezultatele acestora, a tehnologiilor în diferite domenii;
  • teoria şi practica managementului în condiţiile unei economii de piaţă.

iniţierea acţiunilor privind formarea cadrelor de înaltă calificare pentru management şi gestiune economică;

facilitarea obţinerii de către membrii săi a unor servicii, inclusiv prin antrenarea instituţiilor specializate în domeniile de consultanţă, informatizare, studii de marketing şi altele în scopul fundamentării deciziilor, efectuării expertizelor, oferirea asistenţei juridice etc.;

stabilirea relaţiilor cu presa şi cu alte mijloace de informare în masă;
colaborarea cu federaţii şi confederaţii similare din străinătate;

promovarea şi apărarea interesele membrilor săi pe plan internaţional prin:

  • stabilirea relaţiilor de colaborare cu patronate similare din alte ţări;
  • afilierea la uniuni patronale internaţionale similare;
  • sprijinirea participării membrilor săi la reuniunile organismelor internaţionale.

Promovarea, apărarea şi reprezentarea intereselor şi drepturilor legitime ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele şi terţi pe plan naţional şi internaţional.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY