Beneficiile afilierii

 

I.    Lobby legal și transparent: Facem vocea ta auzită! 

§  Împreună exercităm influență asupra factorilor de decizie prin participarea în platformele guvernamentale;

§  Transpunem interesele membrilor în inițiative legislative prin documente de poziții/opinii/avize;

§  Organizăm întrevederi formale și informale cu demnitari publici și oficiali internaționali de rang înalt;

§  Promovăm interesele membrilor în grupuri de lucru, comitete și consilii responsabile de politicile pro-business;

§  Susținem interesele membrilor în Consiliile de administrație ale instituțiilor de stat ce gestionează finanțele publice;

§  Atragem susținerea organizațiilor internaționale în promovarea intereselor membrilor CNPM în raport cu instituțiile și decidenții politici locali.

 

II.   Servicii profesioniste: Expertiza noastră în dezvoltarea ta! 

§  Garantăm medierea divergențelor tale în raport cu instituțiile de stat;

§  Asigurăm colaborarea cu experți de înaltă calificare pe domeniul tău de interes;

§  Apărăm drepturile și interesele legitime ale membrilor în negocierile colective;

§  Oferim consultanță juridică privind drepturile și activitatea organizațiilor patronale;

§  Oferim asistență în implementarea normelor de Securitate și Sănătate în Muncă prin intermediul serviciului extern de SSM;

§  Organizăm instruiri pe subiecte de interes pentru angajatori.

 

III.  Informații de actualitate: În pas cu noutățile! 

§  Comunicăm informații actuale și relevante pentru mediul de afaceri;

§  Diseminăm informații despre legislația ce reglementează activitatea de întreprinzător;

§  Oferim acces la cercetări, studii și publicații utile activității mediului de afaceri;

§  Asigurăm participarea la conferințe, ateliere de lucru și mese rotunde;

§  Oferim o platformă unică, în cadrul căreia membrii comunică între ei pentru schimb de informații și experiență.

 

IV.  Apartenența la elita comunității de afaceri: Uniți pentru acțiune!

§  Împreună reprezentăm forța și unitatea unei organizații de anvergură;

§  Facilităm conectarea la comunitatea internațională;

§  Oferim oportunități noi de dezvoltare prin evenimente de networking.