Cum devin membru

Pentru a deveni membru este necesar de depus o cerere după modelul anexat. La cerere se anexează:

–  Copia certificatului de înregistrare;

–  Copia statutului;

–  Decizia sau hotărârea organului abilitat cu dreptul de a decide aderarea.

Consiliul de conducere va decide aderarea noului membru la prima sa şedinţă din momentul depunerii cererii. La şedinţă se va invita reprezentantul organizaţiei care a depus cererea. Urmare a şedinţei, direcţia executivă va emite hotărârea, care va fi remisă solicitantului.

Taxa de aderare şi cotizaţia de membru se stabilesc anual se către Consiliul de conducere. Dacă aderarea se produce pe parcursul anului, atunci cotizaţia de membru se calculează proporţional lunilor rămase până la sfârşitul anului.

Cererile se depun la direcţia executivă

 

cerereaderare05ad8.doc