Ședința Grupului de lucru 3 Oportunitatea implementării principiului de coplată la serviciile medicale

21

La 23 martie curent, Grupul de Lucru 3 pe platforma Consiliului Economic al Prim-ministrului s-a convocat în ședința tematică Oportunitatea implementării principiului de coplată la serviciile medicale.

D-na Olga Șchiopu, Președintele UIMSP, membru CNPM, a prezentat o analiză a cadrului legal național, ce prevede posibilitatea partajării costului serviciului medical prin contribuția directa a pacientului, ultima fiind însa limitata la serviciile acordate peste volumul Programului Unic. Accentul a fost pus pe următoarele aspecte:

– Legea nr.1585 din  27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală prevede în art.11, p.2 b   (2) că Persoana asigurată este obligată: să achite direct prestatorului de servicii medicale, acea parte din costul serviciilor medicale ce i-au fost acordate peste volumul prevăzut în Programul unic;

– O parte din pacienți apelează la serviciile instituțiilor medico-sanitare private. Odată ce în Republica Moldova nu exisă un mecanism legal de partajare a costurilor, apare sarcina financiară dublă pentru pacient:  a. plățile pentru asigurarea medicală obligatorie achitate de angajator și angajat; b. Plățile pentru serviciile medicale oferite de către instituțiile medico-sanitare private;

– Prețul achitat de CNAM nu acoperă costurile reale în instituțiile medicale private (performanța și calitatea implică cheltuielile și costuri mai mari, precum cele de achiziție și întreținere a echipamentelor performante, ale sistemelor de purificare a aerului, de sterilizare ale materialelor sanitare, produsele sanitare contemporane, salarii ale personalului, inclusiv ale specialiștilor de înaltă calificare invitați din afara instituției 

Vladislav Caminschi, Director executiv CNPM a avut o intervenție la acest subicet și a menționat despre necesitatea creșterii numărului persoanelor asigurate și reducerea eschivărilor de plată a asigurărilor medicale prin motivarea beneficiarului de a contribui la un serviciu, pe care îl alege informat și benevol. Totodată, a fost invocată obligațiunea autorităților de a respecta condițiile de concurență loială între prestatorii de servicii medicale privați și publici, ultimii fiind finanțați și dotați cu cele necesare din bugetul statului, iar cei privați activând din sursele și pe riscul antreprenorial propriu. Dînsul a ținut să mai informeze ca in acest sistem există o dizbalantă profundă privind sustinerea in dezvoltare,  instituțiile medico-sanitare publice fiind sustinute integral de stat printr-o politică extensivă pe când cele private pot să se dezvolte exclusiv din veniturile proprii, iar acestea sunt influențate de costurile rigide prevăzute de sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. Pentru a depăși această dizbalanță propunerea este de a introduce contribuția pacientului la costul serviciului medical. În aceste condiții se va evita dublarea plății realizate de pacienții care își doresc un confort și un tratament peste pragul oferit de sistemul de asigurări obligatorii de asistențe medicală.  Totodată vor fi respectate și condițiile de concurență loială între prestatorii de servicii medicale privați și publici și neadmiterea discriminării pe criteriul de proprietate.

În concluzie, moderatorul ședinței, Ana Groza, director executiv al Asociației Investitorilor Străini, președinte al Grupului de Lucru nr. 3, a propus convocarea unei ședințe pe același subiect, urmare a discuțiilor de astăzi și a propunerilor suplimentare a instituțiilor vizate.