PROGRAM DE TWINNING MOLDO-GERMAN

Începînd cu ianuarie 2016 CNPM a fost inclusă în cadrul unui program de twining cu implicarea partenerilor germani: SEQUA gGmbH și Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern (BdW). 

Proiectul este implementat cu suportul Eurochambres în cadrul Programului East-Invest II.

Scopul proiectului este sporirea relevanței  CNPM prin elaborarea unei strategii de dezvoltare, cu accent pe servicii, precum și implementarea noilor servicii ce țin de mediere și  protecția mediului înconjurător de către întreprinderi.