Set documente din cadrul unității în domeniul securității și sănătății muncii

Securitatea și sănătatea în muncă constituie un ansamblu de activități care au drept scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante în procesul de muncă. 

Studiile de caz relevă faptul că buna gestionare a SSM într-o companie este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a rentabilităţii. Toată lumea are de pierdut dacă este neglijat domeniul SSM: de la lucrătorii individuali până la sistemele naționale de sănătate. Însă aceasta înseamnă și că toată lumea poate beneficia de îmbunătățirea politicilor și a practicilor.

Fiecare unitate trebuie să dețină un set de documente, obligator care vor dovedi respectarea legislației naționale ce reglementează acest domeniu și urmează a fi prezentat în caz de control din partea organelor cu aceste funcții.

documente_SSM.pdf