CNPM pe plan intern şi pe plan extern

CNPM pe plan intern

CNPM este recunoscută ca cea mai reprezentativă organizaţie a mediului de afaceri din Republica Moldova şi are statut de partener social al Guvernului. Prin urmare, CNPM participă la negocierea şi semnarea Convenţiilor colective (nivel naţional) şi la şedinţele Guvernului. Calitatea de partener social oferă CNPM dreptul să-şi delege membrii săi în cadrul structurilor tripartite de administrare a autorităţilor publice cum sunt: 

–         Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective. Din numărul total de 30 membri, 10 reprezintă CNPM ;

–         Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

–         Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

–         Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

În vederea promovării intereselor membrilor, CNPM şi-a delegat reprezentanţii săi în următoarele structuri:

        Grupul coordonator şi grupele sectoriale pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu

        Consiliul Economic al Prim-ministrului

        Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;

        Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;

        Comitetul director al Programului de Ţară privind Munca Decentă;

        Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă

        Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare;

        Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei

        Comitetul pentru organizarea şi desfăşurarea expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”;

        Consiliul coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor;

        Consiliul Naţional pentru standardele ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale;

        Comitetul de supraveghere al Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1″;

        Altele.

 

CNPM pe plan extern

CNPM la nivel internaţional îşi promovează interesele sale şi ale membrilor săi prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Patronilor (OIP), membrul căreia este din 1997. Prin intermediul acestei organizaţii CNPM obţine materiale documentare şi schimb de experienţă, participă la diferite reuniuni tripartite internaţionale. De asemenea, OIP reprezintă o punte de legătură a CNPM cu organizaţii similare din toată lumea.

 De la data fondării sale CNPM participă de rînd cu sindicatele şi Guvern la lucrările Conferinţei Internaţionale a Muncii.  

CNPM a stabilit o colaborare fructuoasă cu Biroul sub-regional din Budapesta al Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Sprijinul acordat de această organizaţie este esenţial şi se referă la cadrul multidimensional în care operează organizaţiile patronale.

Pe parcursul activităţii sale Confederaţia a semnat acorduri de cooperare cu organizaţii patronale similare din alte ţări precum:

  • Confederaţia Antreprenorilor din Azerbaidjan;
  • Uniunea Naţională a Patronatului Român;
  • Patronatul Polonez;
  • Asociaţia Patronilor din Valencia;
  • Comitetul de Est al Economiei Germane.

Confederaţia reprezintă mediul de afaceri din Republica Moldova în cadrul iniţiativei lansate de Uniunea Europeană „Parteneriatul Estic” fiind parte a acestei iniţiative.