Ședință de lucru a membrilor CNPM cu Doamna Natalia Gavrilița, Prim-ministră a Republicii Moldova

18

La solicitarea Direcției executive, la 03 noiembrie membrii Confederației vor participa la o ședință de lucru cu Doamna Natalia Gavrilița, Prim-ministră a Republicii Moldova.

În cadrul acestei ședințe vor fi abordate și dsicutate un șir de probleme invocate de membrii CNPM. Acestea se referă la aspecte din legislația muncii: promovarea proiectelor ce țin de munca la distanță, leasing-ul de personal; legislația fiscală; rapoartele prezentate de angajatori către centrele militare; controlul fitosanitar efectuat la frontiera moldo-română și altele, stringente mediului de afaceri.