Ședință de lucru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

20

Astăzi, 31 octombrie, ora 10.00 participăm la o ședință de lucru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale în cadrul căreia se va discuta asupra avizelor la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 894/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii, aflat în proce de consultare publică, pentru a identifica soluția optimă.