Ședința Grupului de lucru nr. 4 ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”

28

Despre regimul străinilor în Republica Moldova se va discuta astăzi, 21 octombrie, ora 14.00 în cadrul ședinței Grupului de lucru nr. 4 ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс” al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Proiectul este inițiat de Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Migrație și Azil.