Şedinţa -reglementarea noilor forme de muncă

14

La iniţiativa Direcţiei executive a CNPM, pe platforma Consiliului Economic, Grupul de lucru 4, la 10 octombrie curent, ora 14.00 se va convoca o şedinţă de lucru în cadrul căreia vor fi discutate reglementări legislative privind „Munca prin agent de muncă temporară”, ce ar facilita procesul de angajare a lucrătorilor pentru perioade scurte. Va fi prezentat un proiect de iniţiativă legislativă şi nota informativă la acesta.