Activitatea Direcției executive discutată în cadrul ședinței Consiliului

13

Astăzi, 10 octombrie, membrii Consiliului s-au întrunit în ședință, în cadrul căreia au fost prezentate principalele realizări obținute în primele nouă luni ale anului curent. În atenția membrilor au fost aduse activitățile de lobby și advocacy pe diverse platforme, măsurile întreprinse în vederea soluționării acestora. Printre principalele realizări obținute, prin care am susținut membrii și a fost redusă presiunea financiară pentru întreprinderile mari în special enumerăm Modificarea art. 111 din Codul Muncii, realizată prin Legea nr. 271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717 și Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), or impactul acestor două acte normative era considerabil și constituia un impediment în desfășurarea activității de întreprinzător.

Un aspect care rămîne permanent în vizorul nostru este și raportarea statistică. Acesta a fost discutat pe larg pe diverse platforme de discuții, inclusiv în cadrul întrevederilor cu Biroul Național de Statistică și cu Dl Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova. Astfel amenzile pentru neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate au fost micșorate, proiect aprobat de Guvern prin asumare de răspundere.  

Au fost întreprise măsuri și eforturi pentru Modificarea Codului Muncii. Ajustarea legislației muncii și echilibrarea în drepturi și obligații ale angajatului și angajatorului s-a regăsit întotdeauna pe agenda de priorități a Direcției executive a CNPM. Am fost parte în toate grupurile de negociere a Codului Muncii. În perioada de referință au avut loc 15 ședințe ale Grupului de Lucru tripartit, creat în acest sens pe lînă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul cărora au fost discutate propunerile de modificare al CM ale Ministerului, Confederației Sindicatelor și Patronatului, colectate de la membri. Din cele 21 propuneri înaintate au fost discutate 10. În proiectul de lege ce urmează să fie aprobat se regăsesc 7 propuneri. Acestea se referă la: compensarea orelor lucrate suplimentar cu ore de odihnă, liberalizarea programului de muncă al salariatului, excluderea prezentării livretului militar la angajare, excluderea intervenției statului în gestionarea zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru sectorul real, transferul temporar al salariaților cu cordul lor la o altă muncă în aceeași unitate.

Am discutat și despre alte aspecte ce constituie activitatea membrilor Direcției executive – avizarea de acte normative, convenții, strategii, organizarea și participarea la întruniri oficiale cu factorii de decizie. În perioada de referință au avut loc întrevederi cu Prim-ministrul, cu Președintele, Speakerul Parlamentului Republicii Moldova, miniștri.

În cadrul proiectului susținut de Organizația Internațională a Muncii am desfășurat 5 training-uri în teritoriu și unul la Chișinău cu genericul: Relațiile de muncă. De la angajare pînă la concediere. La acest exercițiu au participat circa 200 persoane, care au primit răspunsuri calificate la întrebări ce țin de domeniul relațiilor de muncă.

În cadrul ședinței a fost aprobată și cererea de aderare la CNPM ca membru cu drepturi depline, depusă de ÎCS Eurolife broker de asigurare.