Ședinta – Modificări la lista actelor obligatorii verificate de inspectorii in domeniul securității si sănătății în muncă

12

La 03 octombrie curent, ora 14.00 pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru va avea loc o ședință de lucru în cadrul căreia se va pune în discuție o serie de acte normative  pentru reducere poverii de reglementare în domeniul muncii, prin reducerea numărului de documente obligatorii pentru întreprinderi. astfel se vor discuta proiectul de modificări la HG nr. 95 din 05.02.2009 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008″ și de abrogare a HG nr. 1335 din 10.10.2002 „despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluare acondiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” și a HG nr. 1487 din 31.12.2004 „cu privire la apobarea Listei – tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare”.

O parte din propunerile înaintate de CNPM au fost acceptate în cadrul ședințelor Grupului de lucru și se referă la reducere poverii de reglementare în domeniul muncii pe segmentul securității și sănătății în muncă.