Mesaj de felicitare cu prilejul anivsersării de 100 Ani de la fondarea Instituției Camerale

35

În numele Consiliului de Conducere CNPM aducem astăzi, la marcarea centenarului de la fondarea Instituției Camerale, sincere felicitări și urări de bine Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și membrilor ei!

Camera de Comerț și Industrie s-a identificat întodeauna ca o instituție dinamică și un participant activ în viața socio-economică a țării, s-a preocupat permanent și sistematic pentru o mai bună reprezentare a intereselor comunității de afaceri la nivel local, regional și național.

Cea mai importantă provocare căreia comunitatea de afaceri din țara noastră trebuie să-i facă față la etapa actuală este pregătirea întreprinderilor autohtone pentru integrarea europeană. Acțiunile întreprinse și rezultatele obținute pînă acum reprezintă un bun început. Vă dorim în contiuare aceeași prezență activă în toate domeniile, obținerea de noi succese în activitatea DVS și o colaborare cît mai bună și fructuoasă în folosul mediului de afaceri.

Marcarea a celor 100 de Ani de la fondarea Instituției Camerale ne oferă deosebitul prilej de a transmite întregului colectiv și membrilor urări de sănătate și prosperitate, putere de muncă și cît mai multe realizări pentru toți colaboratorii din domeniu, care în condiții dificile își aduc aportul la implementarea reformelor economice și dezvoltarea economică a țării.