Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

18

Proiecte și impactul de reglementare a acestora discutate în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind rgelementarea activității de întreprinzător.

1. Examinarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.161-XVI din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor), elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.  

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 14.03.2018, procesul-verbal nr.9/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Justiției.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a proiectului și/sau a planului de organizare a teritoriului în vederea înființării plantațiilor de culturii pomicole, nucifere, de arbuștii fructiferi și căpșun și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 317/2012 și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normele detaliate referitoare la personalul navigant din aviația civilă și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.