Ședința Consiliului de Conducere

20

La 20 decembrie, ora 10.00, sediul CNPM, membrii Consiliului de Conducere se vor convoca pentru ședința de totalizare. Se vor pune în discuție realizările obținute în anul curent, vor fi trasate prioritățile pentru anul viitor. Vom aborda de asemenea și latura financiară prin prezentarea raportului și gestionarea mijloacelor financiare în 2018 și proiectul bugetului pentru anul 2019.