Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

15

Ziua de miercuri este, de regulă,  rezervată examinării proiectelor de acte cu impact asupra activității de întreprinzător. În cadrul ședinței Grupului de lucru din 19 iunie curent se vor examina următoarele subiecte:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

2. Examinarea proiectului Ordinului de aprobare a Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, de către persoanele juridice, prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, elaborat de către Serviciul Vamal.

/AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 12.06.2019, procesul-verbal nr.11/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative și a proiectelor: 

–         de lege privind modificarea unor acte legislative;

–          de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, elaborate de Ministerul Finanțelor.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.904/2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, elaborată de Serviciul Vamal.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu, elaborată de Serviciul Vamal.

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.