Ședința Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale

10

La 25 iunie curent, ora 09.00 membrii Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale se convoacă în ședință pentru a pune în discuție mai multe subiecte. În cadrul ședinței vor fi abordate următoarele: activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul I anului 2019, executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia din 01.06.2019. Unul din principalele subiecte discutate în cadrul ședinței, care este în vizorul CNPM și pe agenda de lobby, se referă la  reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului, în contextul dezvoltării implementării portalului certificatelor de concediu medical.

Amintim că în calitate de membri ai Consiliului de Administrație CNAS sunt desemnați și trei membri din partea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.