Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

11

La 15 februarie curent, ora 14.00 membrii Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se convoacă în ședință cu următoarea ordine de zi:

                                                             

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

1 Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul legii contabilității, elaborată de Ministerul Finanțelor.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate”, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător,  elaborată de Ministerul Economiei.

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                            Vitalie IURCU