Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

8

La 27 septembrie, ora 14.00 Grupul de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se convoacă în șeidnță cu următoarele subiecte puse în discuție:

AGENDA

 1. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 30.08.2017, procesul-verbal  nr.21/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Lege privind regimul materialelor explozive cu destinaţie civilă, care vine să creeze cadrul juridic în domeniul vizat, elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008), elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

4. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului privind depozitarea deșeurilor, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 02.08.2017, procesul-verbal  nr.18/

5. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova , elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 16.08.2017, procesul-verbal  nr.19/

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor Hotărîri de Guvern, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

8. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar,  elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 20.09.2017, procesul-verbal  nr.22/