Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

16

Agenda ședinței Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător din 04 octombrie curent, ora 14.00

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la Regulamentul cu privire la dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, elaborată de Ministerul Finanțelor.

3. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului privind depozitarea deșeurilor, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 02.08.2017, procesul-verbal  nr.18/

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a bolii de Newcastle și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentul privind procedurile şi documentele aferente sistemului de identificare şi trasabilitate a animalelor și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.