Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

14

Agenda ședinței Grupului de lucru

1. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova , elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 16.08.2017, procesul-verbal nr.19//

 2. Examinarea proiectului Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 20.12.2017, procesul-verbal nr.32//

 3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîri Guvernului cu privire la echivalența controalelor selecțiilor conservative,  comercializarea soiurilor şi varietăților primitive şi agricole, adaptate  la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de erodare genetică, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a cotelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.