Plenara Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

48

Acțiunile întreprinse de Consiliul Economic pe parcursul anului trecut pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și prioritățile pentru anul în curs au fost examinate la 30 martie în cadrul unei ședințe prezidate de prim-ministrul Pavel Filip. Confederația Națională a Patronatului a fost reprezentată de președinte și directorul executiv

Printre reformele derulate în anul precedent cu suportul și expertiza CE se numără reforma instituțiilor cu funcții de control, simplificarea procedurilor de raportare, reducerea numărului actelor permisive, punerea în aplicare a conceptului Ghişeului unic și perfecționarea Codului Muncii, subiecte puse în discuție pe parcursul anului, la care și-au adus aportul și membrii CNPM. Or Consiliul Economic este una din principalele paltforme pentru realizarea obiectivelor din agenda de lobby

Șefii grupurilor de lucru, constituite în cadrul CE au prezentat principalele realizări în calitate de președinți ai Grupurilor, precum și viziunile pentru anul 2018.

Directorul executiv al CNPM, care conduce grupul de lucru nr. 4 „Reducerea ocupării informale și a fenomenului salariilor în plic” a propus aplicarea măsurilor de stimulare fiscală (reducerea contribuției de asigurări sociale de stat), promovarea noului cod al muncii și implementarea standardelor anti-mită în instituțiile statului în calitate de obiective pentru anul în curs.

Președintele CNPM, în calitate de membru al Consiliului economic a reiterat poziția CNPM, care susține combaterea economiei şi angajării informale, care a luat amploare în ultima perioadă, or aceasta are efecte negative în dezvoltarea businessului pentru că:

–         Reduce din concurenţa loială,

–         Distorsionează relaţiile de piaţă,

–         Subminează dezvoltarea unui mediu de afaceri legal.

În scopul diminuării acestu flagel propunerea de bază a CNPM, expusă și în documentul de poziție cu același generic este descătușarea fondului de salarizare, măsură, care,  în viziunea noastră, va reduce angajarea neformală şi achitarea salariilor în plic şi va da posibilitate majorării bazei impozitare. Vor apărea noi întreprinderi, noi locuri de muncă, majorarea salariilor, care la rândul lor vor acoperi diminuarea acestor taxe şi impozite, ba mai mult ca atât va da o creştere suplimentară la bugetele statului.

Un alt subiect la care Consiliul economic urmează să-și îndrepte atenția este impactul autorităților publice locale  în dezvoltărea afacerilor, care se manifestă prin taxe exagerate şi aplicarea neuniformă a acestora la acelaşi gen de activitate economică, restricţii la folosirea drumurilor către căile de acces etc. ”  

Printre obiectivele de activitate ale Consiliului Economic pentru anul curent se numără reforma în domeniul construcțiilor, modificarea legislației privind sistemul sancționator, facilitarea obținerii permiselor de muncă și de ședere pentru investitorii străini. De asemenea, o atenție sporită va fi acordată combaterii angajării informale, facilitării procedurilor de export și consolidării relațiilor dintre agenții economici și autoritățile locale.