Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

8

În cadrul ședinței din 10.10.2018 membrii Grupului de Lucru vor examina următoarele subiecte:

1. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.520 din 22 iunie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 2. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege a zootehniei, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

3. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012, elaborată de Ministerul  Economiei și Infrastructurii.