Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective

18

Urmare a deciziei Biroului executiv din 13 iunie curent s-a decis convocarea sedintei Comisiei Nationale pentru Consultari si Negocieri Colective la data de 24 iunie, ora 9.00

Pe agendă sunt incluse 6 subiecte: situația securității și sănătății muncii în Republica Moldova, discutia asupra initiativei legislative de modificare a Codului Muncii, initierea discuțiilor privind stabilirea unui nou salariu minim pe țară. Totodată vor fi prezentate informații cu privire la realizarea Hotarârilor Comisiei, emise in cadrul ședinței Comisiei din 6 mai curent.

Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social care se constituie pentru soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul muncii şi a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional. 

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova este reprezentată de 10 membri, dintre care 6 membri plenipotențiari și 4 membri suplenați.