Sporurile pentru munca in condiții nefavorabile – a fi sau a nu fi

278

La 22 iunie, in incinta Ministerului Muncii si Protectiei Sociale s-a desfășurat ședința Consiliului permanent privind piața muncii, raporturile de muncă și politică salarială a Comisiei Nationale pentru Consultari si Negocieri Colective, in cadrul careia a fost discutat subiectul Cu privire la reglementarea sporurilor de compensare pentru munca în condiții nefavorabile.  

Reprezentnatii Sindicatelor au menționat că plata sporurilor pentru munca în condiții nefavorabile este prevăzută de legislația în vigoare, dar din 2004, când cuantumul acestor sporuri a fost stabilit prin Convenția colectivă nivel național nr.1, acestea nu au mai fost majorate, ceea ce a servit drept temei pentru a propune majorarea acestora prin modificarea legislației sau a Convenției colective (nivel național) nr. 1 din 3 februarie 2004  „Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncă”.

Dirctorul executiv CNPM, Vladislav Caminschi, membru al acestui Consiliu, nu a susținut stabilirea unor reglementări la nivel național, argumentând că acestea ar contravine și normelor europene, angajatorul ar fi obligat să plătească și sporul respectiv, dar și să plătească pentru asigurarea condițiilor bune de muncă, ceea ce reprezintă o plată dublă. A propus aceste probleme să se soluționeze la nivel de unitate, doar în anumite domenii unde munca se desfășoară în condiții nocive. Membrii Consiliului au fost informați despre faptul că în sectorul bugetar aceste sporuri se plătesc, în cuantum de aproximativ 40 mln lei anual.

Dl Vladislav Caminschi a reiterat faptul că nu susține aprobarea unei convenții la nivel național, insistând pe reglementări la nivel de unitate.

In urma discutiilor pe marginea proiectului Convenției, s-a decis ca Ministerul Muncii și Protecției Sociale va solicita expertiza Uniunii Europene pentru a determina dacă prevederile actelor normative din domeniul plății sporurilor pentru condiții de muncă nefavorabile nu contravin directivelor europene, iar Lista profesiilor pentru care se prevede plata sporului pentru condiții de muncă nefavorabile va fi revăzută în cadrul unui grup de lucru tripartit, care va fi convocat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.