Seminar „Dezvoltarea capacităților în implementarea responsabilității extinse a producătorilor in Republica Moldova”

17

În vederea familiarizării cu rezultatele proiectului ,,Dezvoltarea capacităților în implementarea responsabilității extinse a producătorilor in Republica Moldova”, implementat cu suportul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului in parteneriat cu Agenția Slovacă de Mediu, directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova va participa la evenimentul de încheiere a proiectului vizat.

Evenimentul are drept scop de a scoate in evidență acțiunile care necesită a fi promovate pentru dezvoltarea in continuare a acestui domeniu, de a discuta contribuția tuturor actorilor implicați precum și alte inițiative și activități realizate de alte instituții. Seminarul va avea loc la data de 6 martie 2019, incepînd cu ora 10:00 in sala deconferințe a Hotelului Regency (str. Sfatul Țării 17, mun. Chișinău).