Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

11

Subiectele ce vor fi discutate în cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Justiției.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicații geografice protejate și  a specialităților tradiționale garantate, elaborată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.778/2001, nr.254/2016, nr.160/2011), elaborată de Agenția Relații Funciare și Cadastru.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.944/2018 și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin cu privire la instalarea sistemului de supraveghere video la antrepozitele vamale, elaborată de Serviciul Vamal 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.348 din 26 mai 2014, elaborată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către ANSA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938 din 17 octombrie 2018 și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.