Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

15

Subiectele discutate de membrii Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător în ședința din 03 aprilie curent

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare asupra proiectului de ordin cu privire la reglementarea actelor necesare pentru acordarea unor regimuri vamale cu impact economic, elaborată de Serviciul Vamal.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.944/2018 și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea cadrului de acțiune în vederea utilizării durabile a produselor de uz fitosanitar și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediul. 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.