Domeniul raportării-subiect de interes major pentru mediul de afaceri

22

La 29 martie curent, Directorul executiv al Confederației Naționale a Patronatului, alături de membrii care au manifestat interes de participare, a asistat la ședința organizată pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, dedicată reformelor din domeniul raportării în afaceri, inclusiv ghișeul unic în raportare și revizuirea și reducerea poverii de raportare.

În cadrul acesteia au fost prezentate informații cu privire la măsurile implementate pînă la moment și planurile de viitor din acest domeniu, or domeniul raportării s-a aflat dintotdeauna în vizorul Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, care a optat pentru simplificarea acesteia.

Urmare a audierii informației prezentate și a intervențiilor reprezentanților mediului de afaceri, s-a convenit asupra următoarelor:

– Biroul Național de Statistică va examina posibilitatea implicării „curatorilor” din birourile teritoriale în recepționarea rapoartelor de la orice agent economic când se formează cozi la alți „curatori” și va informa Consiliul Economic despre rezultate.

– Serviciul Fiscal de Stat și Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe vor identifica și explora soluții de excludere a vizitelor agenților economici la oficiile acestor instituții pentru inițierea utilizării serviciilor fiscale electronice.Printre altele, poate fi examinată utilizarea soluției MPass pentru accesul necondiționat la depunerea rapoartelor în cazul persoanelor cu funcții de administrator și posibilitatea acestora de a declara electronic numele persoanelor autorizate să depună rapoarte din partea întreprinderii.

– Ministerul Finanțelor, în calitate de coordonator al grupului de lucru creat pentru reducerea poverii de raportare, va propune pentru discuții pe platforma Consiliului Economic rezultatele activităților grupului, la diferite etape, astfel ca să poată fi luată în considerare opinia și contribuția comunității de afaceri.

S-a solicitat completarea de către membrii asociațiilor de business (întreprinderi) a unui chestionar privind povara de raportate a agentului economic. Toate informațiile urmează să fie prezentate Secretariatului Consiliului pînă la data de 15 aprilie curent.