Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

5

La 5 iunie curent participăm la ședința Grupului de lucru a Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător. În cadrul acesteia se vor pune în discuție următoarele subiecte: 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

2. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 03 aprilie curent, procesul-verbal nr.7/ 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar privind comerțul cu produse chimice, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Proprietății Sociale. 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică, elaborată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei privind calcularea și aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalațiilor consumatorilor și producătorilor de energie termică, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

6. Examinarea demersului Ministerului Justiției privind realizarea acțiunii „introducerea în cadrul normativ a obligativității notificării Consiliului Concurenței la înregistrarea tranzacțiilor de concentrare economică la Agenția Servicii Publice” (pct.335 acțiunea L3, capitolul 10 Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019).