Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

13

La 12 iunie curent vom participa, alături de membrii noștri, desemnați în Grupul de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător, la o nouă ședință în cadrul căreia se vor examina următoarele subiecte:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Finanțelor. 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice și a proiectului Metodologiei propriu-zise, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare asupra proiectului Ordinului de aprobare a Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, de către persoanele juridice, prin intermediul trimiterilor poștale internaționale și a Instrucțiunii propriu-zise, elaborate de către Serviciul Vamal.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.