Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

16

Membrii Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător se vor convoca în ședință ordinară la 14 august curent. În cadrul acesteia se vor discuta următoarele proiecte

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați, elaborată de Serviciul Vamal.

2. Examinarea proiectului Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimbările transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 31 iulie curent, procesul-verbal nr.15/

3. Examinarea proiectului Codului Rețelelor de gaze naturale, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/ Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 7 august curent, procesul-verbal nr.16/

4. Examinarea proiectului Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/ Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 7 august curent, procesul-verbal nr.16/

5. Examinarea proiectului Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/ Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 7 august curent, procesul-verbal nr.16/

Ședința va fi prezidată de vicepreședintele Grupului de lucru, Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.