Deficiențe în implementarea prevederilor Legii nr.116 privind exploatarea obiectului industrial periculos

13

La 09 august, Directorul executiv CNPM a participat pe platforma Consiliului Economic la ședința Grupului de lucru nr. 1 în cadrul căreia s-a discutat despre problemele ce derivă din implementarea prevederilor Legii nr.116 din 18.05.2012 cu precădere a Articolului 16- Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos (OIP).

Recentele modificări la Legea nr. 116 au adus la nemulțumiri din partea mediului de afaceri, care nu a fost consultat pe marginea acestui subiect, și care a fost inclus pe agenda de lobby a mai multor asociații de business, inclusiv pe agenda Direcției executive CNPM, la sesizarea membrilor săi.

În intervenția sa, reprezentantul CNPM a ținut să atenționeze asupra faptului că pe lîngă asigurarea propriu-zisă, întreprinderile investesc în baza diferitor contracte pentru constatarea stării de funcționare a OIP, pentru reparații, contracte de inspecție nedestructivă, expertiză a capacității de exploatare a OIP, care au un impact direct asupra probabilității apariției riscului asigurat, dar pe care asiguratorul nu le ia în considerație la stabilirea primei de asigurări. CNPM consideră că în asemenea condiții modificarea art. 16 din Legea menționată consituie o abordare extensivă, fapt ce mărește nejustificat  costul afacerilor și susține opinia Ministerului Economiei și Infrastructurii de a restabili prevederile legislației, abrogînd modificările introduse, în paralel fiind creat un grup de lucru care va examina multiaspectual subiectul și va propune soluții.