Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

7

La 21 august curent, membrii Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se vor convoca în ședință, pentru a discuta următoarele proiecte cu impact în activitatea antreprenorială. Atenționăm că unul din subiecte se referă la AIR-ul la proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, unul din subiectele prioritare pe agenda de lobby a Confederației. 

1. Examinarea proiectului de Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 14 august curent, procesul-verbal nr.17/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Codului rețelelor electrice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

4. Examinarea proiectului Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/

5. Examinarea proiectului Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/        

6. Examinarea proiectul hotărîrii Consiliului de administrație pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 31 iulie curent, procesul-verbal nr.15/