Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

10

În ultima sa ședință în componența actuală, Grupul de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător va examina următoarele subiecte:

1. Examinarea proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

/ Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 05.06.2019, procesul-verbal nr. 10/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul legii privind asigurarea subvențională în agricultură, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.853/1999 cu privire la deschiderea traficului rutier internațional pe barajul Nodului Hidrotehnic Costești – Stînca de pe rîul Prut, elaborată de Agenția Proprietății Publice.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la inițiativa privind demonopolizarea sectorului de comercializare și export al deșeurilor de metale feroase şi neferoase, inclusiv în stare prelucrată și a proiectelor propriu-zise, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

6. Examinarea Notei informative privind legalitatea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr.388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, elaborată de SEIR.