Ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

12

Grupul de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea actuvității de întreprinzător care se întrunește în ședință la 18 ianuarie curent, ora 14.00 va examina 6 subiecte. Analiza impactului de reglementare la proiectele Hotărîrilor de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în condiții de ambulatoriu; cu privire la aprobarea mecanismului de negociere pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală; cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambalator al persoanelor înregistrate la medicul de familie va fi examinat repetat, dat fiind că anterior Grupul de lucru a avizat negativ proictele menționate cu recomandarea de a fi discutate suplimentar cu părțile interesate.  

Agenda_18_01_2022.semnat.pdf