Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

9

AGENDA

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar  privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare și proiectul de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății.

2. Examinarea repetată a proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, elaborată de Ministerul Sănătății.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 17.09.2014, procesul-verbal nr.24, proiectul de hotărîre a Guvernului propriu-zis a fost avizat pozitiv în ședința GL din 1.10.2014, procesul-verbal nr.25 /

3. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul contravențional, Codul de executare, Legea nr.160 din 22 iulie 2011, Legea nr.130 din 8 iunie 2012), elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

/AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 18.01.2017, procesul-verbal nr.2/

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova, elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructura Drumurilor

5. Examinarea proiectului Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, elaborat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

/AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 19.09.2016, procesul-verbal nr.23/

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de decizie cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe, elaborată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.