Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

19

În cadrul ședinței Grupului de Lucru al comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător se vor discuta subiectele, după cum urmează:

1.      Examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate, elaborat de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare şi Radiologice. 

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 14.02.2018, procesul-verbal  nr.6// 

2.      Examinarea proiectului preliminar al Normelor tehnice a rețelelor termice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

     //Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 14.02.2018, procesul-verbal  nr.6//

3.      Examinarea Analizei  preliminare a impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

4.      Examinarea proiectului de ordin cu privire la investigațiile clinice a dispozitivelor medicale, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și  Protecției Sociale.

    //Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 10.01.2018, procesul-verbal nr.1// 

 5.      Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind regimul materialelor explozive cu destinație civilă, elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.  

   //Notă: AIR a fost avizat negativ în ședința GL din 27.09.2018, procesul-verbal nr.23//