Ședința Grupului de Lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

6

 

La 28 februarie, curent, ora 14.00, membrii Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător, desemnați din partea CNPM, participă la ședința cu următoarea ordine de zi:

 1.      Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pe segmentul dreptului de autor și drepturilor conexe), elaborată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

 2.      Examinarea proiectelor hotărîrilor Guvernului:  

– „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale”;

– „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale active implantabile”;

– „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

//Notă: Proiectele au fost avizat negativ în ședința GL din 14.02.2018, procesul-verbal     nr.6//

3.      Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și proiectul propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 4.      Examinarea Analizei impactului de reglementare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice și proiectul propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5.     Examinarea proiectului Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 21.02.2018, procesul-verbal nr.7//