Ședința Grupului de lucru 6 al Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru

9

La 21 septembrie curent, ora 15.00, va avea loc ședința Grupului de Lucru 6 Dezvoltarea Pieței Muncii al Consiliului Economic. În cadrul acesteia se va discuta proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de atestare a salariaților din unități, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În contextul examinării proiectului propus spre avizare, membrii CNPM au constatat caracterul rigid al regulamentului, care derivă din multitudinea de termene și denotă o setare conflictuală a documentului. Totodată, în urma consultărilor interne s-a constatat imposibilitatea aplicării regulamentului în întreprinderile micro şi mici. În opinia CNPM mecanismul nu poate avea caracter imperativ, ci trebuie aplicat numai atunci când angajatorul recurge la procedura de atestare a salariaţilor angajaţi în întreprindere.

Au fost înaintate mai multe propuneri de îmbunătățire a proiectului, ce urmează a fi promovate și pe platforma Consiliului Economic.