Ședința Consiliului de Administrare al CNAM

14

 

La 27 aprilie, oar 11.30, Consiliul de Administrare al Companiei de Asigurări în Medicină se convoacă în ședință cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2017.

2. Prezentarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (alin. (21) al art. 16 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală). 

3. Diverse

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, este reprezentată în cadrul acestui Consliului de către Dl Pavel Caba, președinte al Federației Patronale Condrumat, d-na Olga Șchiopu, președinte al Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private dinb Moldova și Vladislav Caminschi, director executiv CNPM.