Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective

16

Membrii Comisiei Naționale pentru Consultări și negocieri Colective se întrunesc la 03.03.2018, ora 10.00 în ședință ordinară cu ordinea de zi:

1.                Examinarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial.

Raportor – Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

2.                Examinarea proiectului de Lege privind promovarea ocupării forței de muncă.

Raportor – Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 3.                Cu privire la modificarea și completarea cadrului legal în domeniul pensiilor în vederea acordării dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase.

Raportor – Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 4.                Examinarea situației din sistemul de achiziții publice și a propunerilor de modificare și completare a Legii nr.131 din 03.07.2015.

Raportor – Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova.

5.                Examinarea situaţiei privind asigurarea cu cadre didactice a instituţiilor preşcolare, a gimnaziilor şi liceelor.

Raportori – Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.