Săptămîna instruirilor în materie de securitate și sănătate în muncă

14

Un număr de 491 de cazuri de accidentare a lucrătorilor aflaţi la serviciu au fost co­municate, în 2019, conform datelor statistice prealabi­le, la Inspectoratul de Stat al Muncii. În urma acestor acci­dente au avut de suferit 509 persoane!

Fii un angajator responsabill, evită accidentele de muncă, or banii investiți în instruirea personalului sunt mai puțini decît o eventuală amendă ori achitarea prejudiciului!

În perioada 17.-21.02.2020 oferim un curs de instruire SSM, nivel II (40 ore).

Instruirile încep de la ora 9.00 sediul CNPM (Î.S. Palatul Republicii, Bloc 2B) și au loc în baza unor materiale didactice unice obținute la cursurile de instruire din Torino (Italia), Kiel (Germania). Partea teoretică îmbinată cu exerciții practice și filme cu subtitrare în limba română.

Doritorii de a beneficia de o instruire calitativă și avantajoasă se pot înscrie la telefoanele 022 22 23 01, 069372557!