Săptămîna instruirilor în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

17

A început anul, iar DVS încă nu ați instruit personalul în domeniul Securității și Sănătății în Muncă? 

Anunțăm desfășurarea în perioada 01-05 februarie a unui curs de instruire în materie de SSM, nivel II, destinat lucrătorului desemnat (specialistul SSM) din cadrul întreprinderii, care în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul SSM corespunzătoare nivelului II (40 ore). La finele cursului participanții vor primi adeverințe conform prevederilor legale și un ghid practic ghid util privind măsurile de revenire la muncă în siguranță în condițiile pandemiei de Covid-19!

Pentru înregistrare și/sau detalii relevante despre curs vă adresați la telefonul 069372557!