Masa Rotundă cu genericul Modalități de excludere a discriminării tarifare a consumatorilor racordați la rețelele electrice de tensiune înaltă

10

 

La 22 iunie, ora 15.00 în incinta Facultății de Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei o masă rotundă cu genericul „Modalităţile de excludere a discriminării tarifare a consumatorilor racordaţi la reţele electrice de tensiune înaltă”, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice centrale, sectorului electroenergetic, mediului de afaceri, universitar şi academic, societăţii civile. În cadrul ședinței va fi discutată problema aplicării nediscriminatorii a noii grile tarifare la energia electrică.